123-123456789some@companyname.com

Innovative Advisory Board

Home / Join our activities / Innovative Advisory Board

Få en egen kreativ bolagsstyrelse 

Våga anta utmaningen!

Är du kvinna och företagare med ambitioner att växa eller öka din lönsamhet?

KREO erbjuder er möjligheten att skapa en visuell ekonomisk verksamhetsstyrning och professionell styrelse för att skapa tillväxt och lönsamhet.

Projektet Innovative Advisory Board

Projektet är för företag med en vilja att växa och att bli mer konkurrenskraftiga. Vi har alla ett behov av att bolla, utveckla och analysera vår situation tillsammans med andra. Bolag som kommer upp i lite större omsättning och lönsamhet har ofta råd att koppla på professionella styrelseledamöter. Detta brukar leda till ytterligare tillväxt och blir en styrka för företagen.

Tanken är att göra en “light”-version där mindre företag ledda av kvinnor använder bland annat varandra men också får ett styrelseproffs som hjälper bolagen under ett år på ett strukturerat sätt. Man kommer under detta år att få minst ett tillfälle för genomlysning av sin egen verksamhet för de andra deltagarna, träffa experter och styrelseproffs från olika branscher och verksamheter.

Genomförande

Analys av verksamheten – styrkor, svagheter, möjligheter och risker

Projektet påbörjas med att det kommer att ske en analys av verksamheten där vi fångar upp styrkor och svagheter.

Nätverksträffar med fokus på er verksamhet

Träffarna är som ett styrelsemöte där verksamheten diskuteras och avrapporteras enligt framlagd struktur. Under projektets gång kommer olika fokus att belysas, precis som större bolagsstyrelser, där KREO kommer att ha förberett tillsammans med deltagaren underlag för mötet. Vi kommer under projektets gång hinna med allt från marknadsundersökning till konkurrentanalyser.

Vid två tillfällen under året kommer det att ske en fördjupad seminarieträff där vi får möjlighet att fördjupa oss ytterligare. V kommer att gå igenom varandras strategiska planer samt även tittar bortom horisonten med hjälp av en trendexpert. Dessa träffar är planerade från lunch till lunch dagen efter och innebär en övernattning tillsammans.

Öppet slutseminarie – marknadsföring och avrapportering

Avslutningsvis så kommer vi att visualisera det arbete som gruppen har gjort med en rapport där nyckeltalen finns visualiserade. Denna rapport kan deltagarna använda i sitt fortsatta arbete.

Projektet avslutas sedan med ett öppet seminarium där delatagarna får presentera sina verksamheter och allmänheten bjuds in!

Mål

Bolagen kommer att öka sin lönsamhet och stärka sin konkurrenskraft genom innovation samt att utveckla företagen mot ett mer professionellt arbete på styrelsenivå med strategiska planer och visioner.

Tider och kostnader för projektet

Projektet innebär 10 träffar under drygt ett år och kommer att påbörjas under hösten 2012 och pågår fram till slutet av 2013. Tre projektgrupper träffas löpande under perioden i Nyköping, Eskilstuna och Strängnäs.

Programmet är till största delen finansierat genom våra finansiärer men en deltagaravgift på 14 400 kr eller 1 200 kr per månad i ett år. I priset ingår möjligheten att också utnyttja våra affärscoacher och styrelseproffs för individuella samtal under projekttiden. Därutöver så står deltagarna själva för nedlagd tid samt resor till och från träffarna. Vid de tillfällen som det sker en förlängd träff kommer möjligheten till logi finnas, men kommer faktureras separat till självkostnadspris.

För mer information ladda hem: Innovative Advisory Board informationsblad

 

[gravityform id=”3″ name=”Innovative Advisory Board” title=”false” description=”false”]

Affärsutvecklingprogrammet finansieras av:

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.