123-123456789some@companyname.com

Join our activities

Home / Join our activities

Har du nyligen startat företag och vill ta nästa kliv?

Välkommen till rådgivningsprogrammet där du tillsammans med andra utvecklar dig själv och ditt företag vid sex tillfällen under hösten. Ett program startar 31 augusti i Flemmingsberg och ett den 23 september på Djurgården.

Vem kan delta?
Detta rådgivningsprogram är till för dig som är kvinna, bor i Stockholms län och nyligen startat ett företag. Ditt företag ska vara högst ett år gammalt och vara verk­samt inom tjänste-. och servicenäringarna, vårdomsorg, utbildning eller inom den kulturella och kreativa sektorn.

Resultat
Resultatet av rådgivningsprogrammet är att du på en rad områden, stärkt dig själv och din affärsidé, byggt ett professionellt nätverk och skri­vit en affärsplan.

Rådgivningsprogrammet omfattar 6 träffar under hösten 2010, varav varje träff är 3 timmar. Antal deltagare per program är minst 12 och max 20 personer. Du kommer även att få 3 tillfällen individuell rådgivning som sker utifrån en gemensamt framtagen handlingsplan.

Vill du veta mer?
Inbjudan till program med start 31 augusti
Inbjudan till program med start 23 september

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.